Het Ministerie van Waanzin:
Dat is lang zo gek nog niet!


Het Ministerie van Waanzin, kortweg MinVaWa, is het jongste ministerie van Nederland. Het MinVaWa, voluit het Ministerie van Waanzin, zet zich in voor burgers, bedrijven en overheid. 

Wij zien een Nederlandse samenleving waarin waanzin en idiotie in toenemende mate een enorme groei doormaken. Minvawa werkt hier aan door op duurzame wijze beleidsmaatregelen en speerpunten middels actieve participatie te realiseren, op ieder niveau en voor iedere burger.
                                                                     Dus ook voor u!


Welkom bij het ministerie van Waanzin.
(kortweg MinVaWa geheten.)

MinVaWa (Ministerie van Waanzin en Idiotie) is de overheidsinstantie die garant staat voor een gezonde dosis waanzin in uw dagelijkse leven. Waar andere ministeries de waanzin als bijkomstigheid beschouwen is het onze missie om de hele Nederlandse samenleving in alle lagen van de bevolking te bereiken. Het ministerie van Waanzin adviseert overheid, bedrijven én individuele burgers.

Dus dat verklaart een hoop!

Het MInVaWa (Ministerie van Waanzin) (en Idiotie) is o.a. actief op de volgende terreinen:

 • Maatschappelijke aspecten van Waanzin
  • Visie en Beleidsontwikkeling
  • strategische duurzaamheid 
  • voor een gedegen Idiotie in een instabiele maar duurzame samenlevingscultuuromslag.
 • Bedrijfsleven en Organisaties
  • Banken en Beurzen zijn uiteraard speerpunt als het gaat om waanzin en idiotie. Zij hebben dan ook een aparte balie bij ons departement.
  • Stimuleren van initiatieven, draagvlak, CEO.
  • Duurzaam, strategisch en onafhankelijk
 • Advies, ondersteuning en ontwikkeling
  • Voor iedereen in de samenleving
  • Een verantwoordelijkheid die we samen dragen
  • Bereikbaar, maar niet onvindbaar.


MinVaWa in geval van een dreigende crisis

Het MinvaWa zet verschillende middelen in om haar taken uit te voeren. Belangrijk is bijvoorbeeld het opleiden van en oefenen door alle betrokken medewerkers en het management binnen en buiten MinVaWa. Jaarlijks worden zo'n 40 tot 50 oefeningen en opleidingen georganiseerd om de organisatie en crisisteams voor te bereiden op hun rol tijdens een crisis.

Tijdens een (dreigende) crisis coördineert MinVaWa de informatievoorziening binnen de gehele rijksoverheid. Ook is het MinVaWa verantwoordelijk voor het idiotie beheersings- proces tijdens een crisis. Bijvoorbeeld tijdens de dreigende schaarste van strooizout in de winter van 2010 en het traptrede ongeluk op Schiphol met een van de deelnemers aan het eurovisie songfestival in 2011. Een belangrijk deel van de waarschuwingen met betrekking tot het eindigen van de MAYA kalender in 2012 komt uit onze koker!Bewindspersonen   

 
 Drs J.P. Boefstoel

 Minister van Waanzin en 
 Idiotie

 Rob Haasheuvel

 Staatsecretaris van  
 Waanzin en Idiotie.
 Sandra Konijnenberg

 Staatsecretaresse van  
 Waanzin en Idiotie.
 Berry van der Graaf

 Functie?- navragen bij PZ!